“Leef en proef het leven”

In de praktijk van Carool Westerduin kunt u terecht voor het volgen van coaching-programma’s, behandeling van psychische klachten binnen de Basis GGZ en behandeling binnen de Specialistische GGZ 

Ik ben vrijdenkend, niet be- of veroordelend en bevind mij graag in verschillende culturen. Door mijn jarenlange ervaring als psychotherapeut is niets mij vreemd. Cliënten omschrijven mij als een energieke, warme persoonlijkheid bij wie zij zich snel vertrouwd en veilig voelen.

In mijn aanpak ben ik confronterend maar maak ik ook wel eens een grap. Ik ben direct en concreet. Binnen mijn werk als psychotherapeut en coach maak ik gebruik van verschillende technieken uit onder andere de schematherapie, de cognitieve gedragstherapie en T.A.  Voor traumaverwerking pas ik ook EMDR toe. – Carool Westerduin

WORK FOR A CAUSE,
NOT FOR APPLAUSE.
LIVE LIFE TO
EXPRESS,
NOT TO IMPRESS
DON’T STRIVE
TO MAKE YOUR
PRESENCE
NOTICED, JUST
MAKE YOUR
ABSENCE FELT.

Behandeling van psychische problemen binnen de Generalistische Basis GGZ en binnen de Specialistische GGZ

Basis GGZ

Lichte tot matige psychische aandoeningen

De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen valt onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ is klachtgericht en relatief kortdurend. (max. 12 gesprekken) Er worden verschillende behandelmethodes gebruikt. De therapie is gericht  op het opheffen of beter beheersbaar maken van uw klachten.

Specialistische GGZ

Niet behandelbaar binnen Basis GGZ

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost, of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ, dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen met complexe psychische aandoeningen , persoonlijkheids problematiek of terugkerende klachten. Mensen die verwezen worden voor behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ lopen vaak al een lange periode vast op verschillende levensgebieden. Het is een langer durende behandeling

Psychologische behandeling

Werkwijze

Na je aanmelding volgt een inventariserend gesprek. Samen onderzoeken we wat je hulpvraag is en wat ik voor je kan betekenen. Tevens vraag ik je om enkele online vragenlijsten in te vullen. Na deze inventarisatie volgt een voorstel voor een behandelplan. Voor de behandeling maak ik onder andere gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en Schematherapie.

Samenwerking
Naast nauwe samenwerking met collega psychologen en verwijzers in de regio werk ik samen met het maatschappelijk werk, fysiotherapeuten en haptotherapeuten. Voor psychiatrische ondersteuning werk ik samen met Ortys, centrum voor depressie in Capelle aan den IJssel.  www.ortys.nl  Voor uitgebreid diagnostisch onderzoek verwijs ik naar de praktijk van Drs. Oosterhuis.  www.medische-psychologie.nl

Intervisie en waarneming
Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de beroepsvereniging LVVP.  Ik heb regelmatig geanonimiseerd overleg over de behandeling van cliënten met collega’s psychotherapeuten en GZ-psychologen. Bij langdurige afwezigheid zal er voor deskundige vervanging gezorgd worden.

Beroepsgeheim
Iedere geregistreerde GZ- psycholoog/psychotherapeut heeft een beroepsgeheim. Er zal dan ook nooit inhoudelijke informatie over de behandeling aan derden verstrekt worden zonder uw schriftelijke toestemming.

Opt out regeling
Indien u niet akkoord gaat met het afleveren van gegevens over de diagnose groep aan de zorgverzekeraar of het aanleveren van de versleutelde uitkomst van de onderzoeksgegevens aan stichting Benchmark geldt een opt out regeling. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de NZA de LVVP en uw zorgverzekeraar.

Klachten
Als u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs dat u dat eerst met mij bespreekt. Indien dit gesprek  niet naar wens verloopt of als wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP.

Registraties
BIG:89049609316/69049809325   |

AGB: 94002940/ 94002491

Carool Westerduin is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: LVVP, NVGzP, NVVS

Kwaliteitsstatuut

Carool Westerduin heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut( zorginstituut nederland.nl)

KWALITEITSSTATUUT GGZ
Informatie ROM

Vergoeding

Voor vergoeding van de behandeling binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ heeft u correcte verwijzing van uw huisarts nodig. Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten zodat de behandeling, behoudens uw eigen risico, wordt vergoed. Ik raad u echter aan om voor het eerste consult zelf navraag bij uw zorgverzekeraar te doen om een hoge rekening te voorkomen. Voor 2017 heeft CZ( CZ, Ohra, Delta Loyd) voor de Specialistische GGZ helaas geen overeenkomst met mij afgesloten.

Indien u verhinderd bent dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Wachtlijst

Helaas kan ik op het moment geen nieuwe cliënten voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ aannemen. De wachttijd voor intake bedraagt meer dan 3 maanden. Tussen intake en behandeling zit geen wachttijd. De wachttijd geldt voor alle cliënten die zich aanmelden, ongeacht waar u verzekerd bent. (d.d. 1/11/2017)

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. (www.nza.nl)

AANMELDEN / INFORMATIE
Voorbeeld Verwijsbrief